Registračný systém - Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov

Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov
Košice, 7. október 2022
Prejsť na obsah

Registračný systém

Prihlasovanie je možné výlučne cez nasledujúci formulár

Na základe registrácie Vám bude vystavená faktúra.

Ak sa prihlasujete ako právnická osoba,
je potrebné súčasne s registráciou zadávať aj fakturačné údaje školy/organizácie.


fyzická osoba                právnická osoba


Upozornenie: Registračný formulár je potrebné si stiahnuť. Registračný formulár odošlete kliknutím na e-mailovú adresu v ňom uvedenú.
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2022
Návrat na obsah