Program konferencie - Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov

Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov
Košice, 7. október 2022
Prejsť na obsah

Program konferencie

Program bude upresnený po ukončení prihlasovania.
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2022
Návrat na obsah