Organizátori - Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov

Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov
Košice, 7. október 2022
Prejsť na obsah

Organizátori

Vedeckí garanti konferencie:
prof. JUDr. Ján Mazák, PhD.
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.

Organizačný výbor konferencie:
JUDr. Bc. Dominika Marčoková Becková, PhD.
Mgr. Katarína Koromházová
JUDr. Veronika Tóthová, PhD.
JUDr. Valéria Ružičková, PhD.

Kontaktná osoba:
JUDr. Bc. Dominika Marčoková Becková, PhD.

Adresa organizačného výboru:
Ústav medzinárodného práva a európskeho práva
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika

© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2022
Návrat na obsah