Odovzdávanie príspevkov - Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov

Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov
Košice, 7. október 2022
Prejsť na obsah

Odovzdávanie príspevkov

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých prác v elektronickej podobe. Odporúčaný rozsah príspevku je 10 – 15 normostrán. Príspevky je potrebné zaslať najneskôr do 30. septembra 2022.

Príspevky je potrebné odovzdávať podľa tohto vzoru a dodržať tam uvedené pokyny.

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do zborníka príspevok, ktorý:
  • nebude rešpektovať pokyny uvedené v šablóne,
  • nebude súvisieť s témou konferencie,
  • nebude odporúčaný na publikovanie recenzentmi,
  • bude zaslaný po stanovenom termíne,
  • nebude spĺňať kritéria kladené na pôvodnú vedeckú prácu.

Príspevky zasielajte na adresu: dominika.beckova@upjs.sk
       
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2022
Návrat na obsah