Úvod - Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov

Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov
Košice, 7. október 2022
Prejsť na obsah

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Ústav medzinárodného práva a európskeho práva

Medzinárodná vedecká konferencia
 
Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov

Košice, 7. október 2022
 Konferencia sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektu APVV-18-0421 „Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva“.
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2022
Návrat na obsah