Organisers - Impact of the European Union on Criminal Law of EU Member States

Impact of the European Union on Criminal Law of EU Member States
Košice, 7th October 2022
Go to content

Organisers

Guarantees of the conference
prof. JUDr. Ján Mazák, PhD.
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.

Organising Committee
JUDr. Bc. Dominika Marčoková Becková, PhD.
Mgr. Katarína Koromházová
JUDr. Veronika Tóthová, PhD.
JUDr. Valéria Ružičková, PhD.

Contact person
JUDr. Bc. Dominika Marčoková Becková, PhD.

Address of the Organising Committee:
Ústav medzinárodného práva a európskeho práva
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika

© Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law, 2022
Back to content